Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Tirsdag den 16. april 2020 klokken 20:00, Auditorium Campus Horsbred 197, 2625
Vallensbæk (hvis Campus er lukkes afholdes det i klublokalerne.)

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af Dirigent.

2. Valg af stemmetæller 2 stk.

3. Klubben beretning V/Formanden + udvalg

4. Fremlæggelse af regnskab for 2023 og Budget for 2024

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

Formanden vælges i ulige år. Ikke på valg
Næstformand vælges i lige år. Ann Støhrmann er på valg, modtager
genvalg
Kasserer vælges i lige år. Niels Andersen er på valg, modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år
Morten Vinge-Maigaard Er på valg, modtager genvalg.
Anders Skovgren Er på valg, modtager genvalg.
Steen Jørgensen: Er på valg, modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Mia Ibsen
Suppleant på valg hvert år.
Thomas Hvid modtager genvalg
Mia Ibsen opstiller til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår Steen Jørgensen
Valg af revisor
Henrik Madsen og Lene Olsen: ikke på valg.

7. Indkomne forslag skal være fremsendt til klubben senest 8 dage før
generalforsamlingen, sendes til Formanden ce@vi39swim.dk

8. Valg af 2 delegerede til hovedforenings generalforsamling

9. formanden deltager som VI 39 svømmeklubs repræsentanter ved VI 39
Hovedforenings generalforsamling.

10. Eventuelt her kan intet besluttes.