Persondatapolitik

Persondatapolitik har til formål at oplyse dig som registeret om Vallensbæk Svømmeklubs behandling af dine personlige oplysninger.

Senest opdateret: 25 maj 2018, Persondatapolitik 

Du kan også læse om: Generelle Betingelser 

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:

Vallensbæk Svømmeklub Vi39
Horsbred 197, 2625 Vallensbæk
CVR-Nr: 41355018

Hvilke oplysninger indsamler Vallensbæk Svømmeklub?

Vallensbæk Svømmeklub indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os.

Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Vallensbæk Svømmeklub indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i Vallensbæk Svømmeklub, uden at afgive disse personlige oplysninger:

• De oplysninger du afgiver, når du melder dig ind i Vallensbæk Svømmeklub, og når du opdaterer din profil. (fulde navn, billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, fødselsdato, betalingsoplysninger.

• Oplysninger om din fremmødehistorik på vores hold samt hvilke hold og events du har været tilmeldt.

• Indholdet af korrespondancer mellem dig og Vallensbæk Svømmeklubs medarbejdere vedrørende dit medlemskab i Vallensbæk Svømmeklub.

Vallensbæk Svømmeklubs indsamler og behandler dertil følgende personlige oplysninger, ved mindre du har fravalgt dette i din medlemsregistrering:

• Oplysninger om, hvilke nyheds- og marketingsrelaterede mails fra os, du har modtaget.

Hvad bruger Vallensbæk Svømmeklub dine personoplysninger til?

Vi bruger dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab. Desuden også at give dig værdi gennem de bedste træningsoplevelser samt til søgning af offentlige tilskud.

Derudover bruger vi dine oplysninger til profilering for at få viden om vores medlemmers behov i forhold til træning. På den måde kan vi målrette vores markedsføring til dig – og dermed sikre, at du får relevante tilbud og informationer, der matcher dig og dine interesser.

Hvem videregiver Vallensbæk Svømmeklub dine oplysninger til?

Vallensbæk Svømmeklub videregiver ikke persondatapolitik oplysninger til andre dataansvarlige. Det er med undtagelse at du enten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem dig og Vallensbæk Svømmeklub.

Vallensbæk Svømmeklub er retligt forpligtet hertil, eller såfremt det er af hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Typisk vil videregivelse ske til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber.

Vallensbæk Svømmeklub benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Vallensbæk Svømmeklub.

Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover fortrinsvist databehandlere indenfor EU/EØS. I det omfang vi benytter databehandlere lokaliseret i andre lande, sker det kun hvis disse databehandlere efterlever EU’s regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Sikkerhed:

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet. Dette gælder også offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab. Ydermere også misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv, kontraktansatte medarbejdere samt bestyrelsen i Vallensbæk Svømmeklub og støtteforening, har adgang til dine personoplysninger.

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine persondatapolitik data i krypteret form og Vallensbæk Svømmeklub.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Vallensbæk Svømmeklub via Undervisning@vi39swim.dk

Ret Til At Se Oplysninger (Indsigtsret)

Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mail adresse, kunden har oplyst. Kunden kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at slette sin profil eller sætte minus ved modtagelse af nyhedsbreve på profilen.

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke. Eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke:

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage.

Ret til at klage:

Hvis du mener, at Vallensbæk Svømmeklub har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger. 

Her kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk