Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Det er den tid på året igen og vi indkalder hermed til generalforsamling Onsdag den 12. april 2023 klokken 20.00 i vores klublokale på Horsbred 197, 2625 Vallensbæk. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: (se klubbens hjemmeside)

01. Valg af dirigent

02. Valg af stemmetæller 2 stk. 

03. Klubbens beretning v/Formanden

04. Fremlæggelse af regnskab for 2022 og Budget for 2023

05. Indkomne forslag. (Skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen) 

06. Valg af bestyrelse

 • Formanden vælges i ulige år. (Carl Eltorp er på valg og modtager genvalg.)
 • Næstformand vælges i lige år. (Ann Støhrmann er ikke på valg.)
 • Kasserer vælges i lige år. (Niels Andersen er ikke på valg.)
 • Bestyrelsesmedlem (Steen jørgensen ikke på valg.)
 • Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år og følgende er på valg:
  Anders Skovgren (Er på valg for 1 år modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og følgende er på valg:
  Morten Vinge-Maigaard. (Er på valg og modtager genvalg)
  Kasper Bennedsen (Er på valg og modtager genvalg)

07. Valg af 2 suppleanter vælges for 1-årig periode.
1st. Suppleant
2nd. Suppleant

08. Valg af 1 delegerede som foruden formanden, deltager som VI 39 svømmeklubs repræsentanter ved VI 39 Hovedforenings generalforsamling
2023.

09. Eventuelt, her kan intet besluttes.

Til Info om deltagelse, skal det nævnes at alle medlemmer over 16 år samt
forældre/værger til børn under 16 år har stemmeret. Hver deltager kan kun have 1
stemme og der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Carl Eltorp

Formand for Vallensbæk Svømmeklub