Nye Restriktioner 2020

Læs reglerne grundigt igennem.
 
🚫 Hvis man ikke overholder reglerne medfører det 14 dages straks karantæne fra svømning.
 
🚫 Det sekund du træder på skolernes grund, skal du benytte mundbind/visir. Du må først tage dit mundbind af, når du er klædt om og skal i bad. ALLE OVER 12 ÅR SKAL BÆRE MUNDBIND.
 
A. Der må maksimalt være 12 personer i omklædningen af gangen. (Ud af de 12 må der maks være 10 over 21 år)
 
B. Der er afmærkede områder, hvor hver svømmer må være i omklædningen. Disse områder SKAL overholdes.
 
C. Der kan maksimalt komme 6 i bad af gangen.
 
D. Alt der er lukket med tape må ikke benyttes.
 
E. Du må gå i bad inden træning men IKKE efter. Dette gælder for alle svømmeklubbens hold. Man klæder om efter træning i omklædningsrummet.
 
F. Der er ensrettet retning i svømmehallen. Følg pilene.
 
G. Der er opstillet baljer til vask og rengøring af hjælpemidler.
 
H. Der skal holdes minimum 1 meters afstand mellem alle svømmerne i og uden for vandet.
I. Brug af sauna er strengt forbudt.
 
J. Det er valgfrit for trænere om at bære visir/mundbind, når man underviser. Dette er ikke et krav fra ministeriet.
 
K. Hvis svømmerne er over 7 år, har forældre ingen adgang til hallen eller omklædningsrummet.
 
L. Hvis der er tvivl om en sag, er det personalet og trænere der afgør, hvad der gældende.
 
M. De normale regler for adfærd i svømmehallerne er fortsat gældende.
 
N. Trænerne skal være iført mundbind, når de færdes i omklædningsrummet såvel som forældre og svømmere.
 
O. Ingen adgang for forældrene i svømmehallen den næste måned. Man skal forlade omklædningen med det samme efter aflevering.