Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Det er tid til generalforsamling for Vallensbæk Svømmeklub. Vi indkalder derfor til generalforsamling den 26. maj 2021 klokken 20.00 på Horsbred 197, 2625 Vallensbæk.

For at deltage skal man skrive til ce@vi39swim.dk. Dette er grundet corona forsamlingsforbuddet i klublokalet.

Dagsorden i følge vedtægterne: 

 1. Valg af Dirigent.
 2. Valg af stemmetæller 2 stk.
 3. Klubbens beretning v/Formanden.
 4. Indkomne forslag (Skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen)
 5. Fremlæggelse af regnskab for 2020 og Budget for 2021
 6. Valg af bestyrelse
  Formanden vælges i ulige år (Carl Eltorp er på valg og modtager genvalg.)
  Næstformand vælges i lige år (Ann Støhrmann er ikke på valg.)
  Kasserer vælges i lige år (Niels Andersen er ikke på valg.)
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og følgende er på valg:
  Morten Vinge-Maigaard (Er på valg og modtager genvalg.)
  Miriam Hvid (Er på valg og modtager genvalg.)
  Kasper Bennedsen (Er på valg og modtager genvalg.)
  Valg af revisor (Henrik Madsen og Lene Olsen: ikke på valg.)
 7. Valg af 1 delegerede som foruden formanden, deltager som VI 39
  svømmeklubs repræsentanter ved VI 39 Hovedforenings generalforsamling
  I efteråret 2021
 8. Eventuelt, her kan intet besluttes.

(Til Info om deltagelse, skal det nævnes at alle medlemmer over 16 år samt forældre/værger til børn under 16 år har stemmeret. Hver deltager kan kun have 1 stemme og der kan ikke stemmes med fuldmagt.)

Mvh.
Carl Eltorp
Formand
Vallensbæk Svømmeklub