Referat af Generalforsamling 2022

Her til aften har vi afholdt generalforsamling i svømmeklubben. Her bød vores formand Carl Eltorp velkommen og præsenterede VI39 Svømmeklub Årsberetning for 2021:

Vallensbæk Svømmeklub afholder igen i år vores generalforsamling som normalt, dette trods store udfordringer med Corona i det forløbne år. Men vi fik alle ophæver restriktioner så vi i en periode har kunne agere næsten normalt. 

Vi fik i det forgange år afholdt vores 50-års jubilæum, med 1 års forsinkelse, med musik og dans, der var mange der deltog en rigtig god dag og aften. Tak til alle der hjalp til og deltog. VI fik også planlagt vores jubilæumstur til Club LaSanta, der blev afholdt i uge 8 2022. 

Det har været det første hele år med vores nye struktur hvor eliteafdelingen været en integreret del af vores konkurrenceafdeling, dette har været udfordrende, på mange områder men også lærerigt, og givende for klubben. Vores konkurrence afdeling har virkelig været udfordrede på mange niveauer, ikke mindst på bassin tid, men de gjort det helt fantastisk flot, det viser de mange flotte resultater også, rart at se Vallensbæk Svømmeklub tilbage hvor det sjovt. Vi har i alt i år fået: 10 guld, 13 Sølv 8 bronzemedaljer, ved Danske årgangs, og junior-senior mesterskaber. Fremtiden ser lys ud. 

Vi har også haft stor aktivitet i vores undervisnings afdeling, hvor klubben har oplevet en stor medlemsfremgang, dette var vi ikke forberedt på kan jeg rolig sige, og det har virkelig været udfordrende. Vi har manglet trænere på alle niveauer, men der er virkelig mange der har arbejdet hårdt, for at vi kunne komme i mål. 

Det har til tider nærmest været en umulig opgave, men med stor hjælp fra de ansatte trænere og velvilje fra mange frivillige i klubben er vi kommet i mål, måske ikke som vi gerne ville, men næsten. Det er rigtig godt kæmpet af alle, stor respekt for det. 

Klubben vil gerne takke det gode samarbejde med kommunen og de ansatte i hallen og deres store offervilje til at hjælpen klubben i dagligdagen. Vi har desuden som en de få foreninger en partnerskabsaftale med kommunen og skolerne omkring skole og børnehavesvømning, det kan vi være stolte af. 

Vi kan som klub med god samvittighed se tilbage på året der er gået, og der skal lyde en stor tak til både støtteforening, vennerne, og alle de mange frivilligt der hjælper klubben, samt alle vores trænerne i vores konkurrence og undervisnings afdeling, der har været med til at bære vores visioner i mål. Det fortjener i alle, stor ros for. 

Klubben har igennem de sidste 2 år haft et godt samarbejde med AIF-svømmeklub, og jeg håber dette kan forsætte og vi sammen kan udvikle dette samarbejde, yderligere til fælles bedste. 

Vi skal se lyst på fremtiden og i nær fremtid får vi en ny svømmehal, men her venter der en udfordrende fremtid, for Vallensbæk Svømmeklub. Ikke så meget omkring bassin / vand tid, her tror jeg vi får flere muligheder, ikke mindst med det nye Baby bassin. Men vi har i dag nogle dejlige klublokaler dem skal vi være glade for, de følger ikke med i den nye svømmehal. 

Her må vi erkende at hverken de politikerne eller den del af administrationen, der står for den nye svømmehal, ikke finder klub og foreningsliv afgørende for deres beslutninger, eller forstår betydningen af gode klub faciliteter. Her må vi søge hjælp hos klubber med samme behov som vores, for at finde brugbare løsninger. Det bliver en hård kamp for at bevare vores gode klubliv, som vi kender i dag og som vi har udviklet gennem mange år, alle der har forstand på foreningsliv, ved hvor vigtigt det er med gode klubfaciliteter, så det sagt. (se bare foreningerne i havnen.) Men vi fortsætter kampen. 

Vinterbade afdelingen er også kommet i gang og fungerer rigtig godt nu, der har dog været noget debat ved starten, men man fortsætter med de nuværende tider frem til næste sæson. 

Som formand vil jeg gerne på klubbens vegne, takke alle i bestyrelsen og klubben for det gode samarbejde, og den positive indstilling, til at får arbejdet gjort, til gavn for medlemmerne og de frivillige. 

Med den indstilling alle har vist, er jeg sikker på vi har mange gode år at se frem til. Vi skal se lyst på fremtiden, tror på os selv og vores fælles evner. Sammen er vi stærke, for vi har meget at kæmpe for. 

F/Vallensbæk Svømmeklub (VI39 Svømmeklub) 
Carl Eltorp Formand Den 06.04.2022

1. Valg af Dirigent:
Hans V. Jensen blev valgt som referent. Hans kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt den 15. marts på både vores hjemmeside og ved ophængt skrivelse i klublokalet.

2. Valg af stemmetæller (2 stk):
Stemmetællere bliver valgt hvis der bliver brug for det.

3. Beretning om VI-39 svømmeklubs organisatoriske virksomhed ved formanden for Vi-39 Svømmeklub:
Ligger som tillæg til denne skrivelse.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2021 og Budget for 2022:
Vores kasserer Niels Andersen gennemgår først regnskabet for 2021. Regnskabet godkendt. Budget gennemgået. Budget er godkendt. 

5. Indkomne forslag. (Skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen):
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse:
Formanden vælges i ulige år. (Carl Eltorp er ikke på valg)

Næstformand vælges i lige år. (Ann Støhrmann er på valg og modtager genvalg)
Ann Støhrmann er genvalgt. 

Kasserer vælges i lige år. (Niels Andersen er på valg og modtager genvalg)
Niels Andersen er genvalgt. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og følgende er på valg:

Steen Jørgensen (Er på valg og modtager genvalg)
Steen Jørgensen er genvalgt. 

Skipper Hansen (Er på valg og modtager genvalg)
Skipper Hansen er genvalgt. 

Valg af Suppleant:

Jonas Sofussen & Morten Andersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen takker for deres indsats.

Bestyrelsen indstiller Anders Skovgren som ny suppleant.

Anders Skovgren er valgt for 1 år.

7. Valg af 1 delegerede som foruden formanden, deltager som VI 39 svømmeklubs repræsentanter ved VI 39 Hovedforenings generalforsamling i 2022.:
Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen selv finder den ene delegerede.

8. Valg af revisor:

Lene Olsen (Er på valg og modtager genvalg)
Lene Olsen er genvalgt. 

9. Eventuelt, her kan intet besluttes:

Spørgsmål: ”Deltager suppleanten på bestyrelsesmøder” -> Hvis der er ønske heromkring, så er de velkommen.

Spørgsmål: ”Hvorfor blev vinterbaderne ikke nævnt i formanden beretning” -> Carl Eltorp beklager heromkring og retter op på det. Klubben er meget glade for deres nye underafdeling.

Spørgsmål: ”Går svømmerne ikke i bad inden de går i hallen” -> Bestyrelsen går videre med det.

Generalforsamling er afsluttet klokken 20:40 & bestyrelsen takker dirigenten Hans for god ro og orden.