Indkaldelse til Generalforsamling 2022

Vi indkalder hermed til generalforsamling Onsdag den 6. april 2022 klokken 20.00, klublokalerne Horsbred 197 2625 Vallensbæk. 

Dagsorden ifølge vedtægterne (Se klubbens hjemmeside):

 1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Beretning om VI 39 Svømmeklubs organisatoriske virksomhed ved formanden for VI 39 Svømmeklub.
  4. Aflæggelse af årsregnskab (årsrapport) til godkendelse. Godkendelse af budget
  5. Indkomne forslag. (Skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen)
  6. Valg af bestyrelse
  Valg af formand (ulige år) Ikke på valg
  Valg af Næstformand og kasserer (lige år).

Næstformand: Ann Støhrmann   modtager genvalg

Kasserer: Niels Andersen modtager genvalg

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Steen Jørgensen modtager genvalg

Skipper Hansen modtager genvalg

Valg af Suppleant:         Morten Andersen

                                          Jonas Sofussen 

 1. Valg af delegerede til VI39 hovedforening

Valg af 1 delegerede som foruden formanden, deltager som VI 39
svømmeklubs repræsentanter ved VI 39 Hovedforenings generalforsamling.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Lene Olsen modtager genvalg.
9. Eventuelt. her kan intet besluttes.

Mvh.
VI 39 Svømmeklub
Carl Eltorp
Formand
(Til Info om deltagelse, skal det nævnes at alle medlemmer over 16 år samt forældre/værger til børn under 16 år har stemmeret. Hver deltager kan kun have 1 stemme og der kan ikke stemmes med fuldmagt.)