VI39 SVØMMEKLUB

CORONA REGLER FOR BRUG AF SVØMMEHALLEN

Det skal oplyses at hvis man IKKE følger nedenstående kan hallen bortvise hele holdet eller enkeltpersoner kan få karantæne.

A. Der må maksimalt komme 12 personer ind, i omklædningen ad gangen ikke flere.

B. Der kan maksimalt komme 6 i bad af gang.

C. Der er afmærkede områder, hvor hver svømmer må være i omklædningen, disse områder skal overholdes

(se afmærkning på bænken.)

D. Alt der er lukket, med rød/hvis tape må ikke benytte.

E. Der skal bades inden man kommer ind i svømmehallen, men ikke når man går hjem.

F. Pilene i svømmehallen skal følges, da der er ensrettet færdsel inde i hallen.

G. Der vil være opstillet to baljer til vask og rengøring, af hjælpemidler til svømning.

H. Der skal holdes minimum 1 meters afstand, mellem alle svømmerne i og uden for vandet.

I. Brug af vipper og Sauna er strengt forbudt.

J. Når man er færdig, tørre man sig og iklæder sig skiftetøj (i Hallen) og forlader hallen ved mindre at træneren men at svømmerne kan klare instruktionerne ved holdvis bad efter svømning. De helt små børn må godt gå i omklædningen med deres forældre ved at de følger det angivet max antal personer for omklædningen. 

K. Hvis svømmerne er over 7 år. har forældre ingen adgang til hallen, eller omklædningsområdet.

L. Hvis der er tvivl om en sag, er det Personalet og Trænere der afgør, hvad der Gældende.

M. De normale regler for adfærd, i svømmehallerne er forsat gældende.

N. Der er opsat skilte i omklædning og svømmehallen hvor man må være.

O. Når en forælder er med, må de følge barnet (3-7 år) i bad og omklædning, de siger farvel ved halindgang hvor træner overtager. Forældre forlader svømmehalsområdet og kan hente igen når undervisningstimen er slut.

 

VI39 SVØMMEKLUB

CORONA REGLER FOR BRUG AF SVØMMEHALLEN

Generelt for alle hold.

Ankomst til Træning:

Når et hold ankommer til omklædning om rådet, sætter de sig på de afmærkede områder så man holder den påkrævede afstand.

Herefter gå de i bad 4 ad gang, når de første fire er færdige og har taget badetøj på, tager de deres taske og går ind i hallen, hvor de følger pilene og sætter sig på bænken modsat omklædningsudgangen.

Her bliver man siddende indtil træneren giver besked. Herefter tager man sin taske og sætter den på den modsatte side og kan starte sin træning på trænernes anvisning.

Afgang fra Træning:

Når man forlader vandet, går man hen til rygsæk og aftørre sig samt tager sit skiftetøj på. Herefter forlader man hallen med minimum en meter mellemrum.

Fælles ophold uden for hallen på skolen område med mindre ind 1 meter afstand, er streng forbudt.

 

VI39 SVØMMEKLUB

CORONA REGLER FOR BRUG AF SVØMMEHALLEN

Egholmskolen:

Her vil de samme regler være gældende men her skal rygsæk være sat på den lange bænk for enden af det lille bassin. Til venstre fra udgangen fra baderummet, Her går man ned forenden af det lillebassin til højre for omklædningen og afventer instruktion fra Træneren.

Der må maksimalt være 25 på hvert hold og 50 i hallen, inklusive forældre og trænere på Egholmskolen.

Der må kun deltage forældre hvis børne er i alderen 3 – 7 år.

Der må maksimalt deltage en forælde per svømmer.

Toiletområderne benyttes så lidt som muligt, der er klare skilte hvor mange der må være i

toiletområderne.

Toiletområderne må kun benyttes af klubbens svømmere.

Mvh.

VI39 SvømmeklubNyheder

Sponsorer