Vallensbæk Svømmeklub

 

INDKALDELSE TIL

VI39 SVØMMEKLUBS GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 26. marts. 2019. klokken 20:00, klublokalerne Horsbred 197, 2625 Vallensbæk

Dagsorden ifølge vedtægterne: (se klubbens hjemmeside)

 1. Valg af Dirigent.

 2. Valg af stemmetæller 2 stk.

 3. Klubbens beretning v/Formanden

 4. Fremlæggelse af regnskab for 2018 og Budget for 2019

 5. Indkomne forslag. (Skal være fremsendt til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen)

 6. Valg af bestyrelse

  Formanden vælges i ulige år.                     (Carl Eltorp er på valg og modtager genvalg.)

  Næstformand vælges i lige år.                   (Ann Støhrmann er ikke på valg.)

  Kasserer vælges i lige år.                             (Niels Andersen er ikke på valg.)

  Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år og følgende er på valg:

  Morten Vinge-Maigaard.                                   Er på valg og modtager genvalg

  Miriam Hvid                                                       Er på valg og modtager genvalg

  Pia Hartvig-Olsen                                               Er på valg og modtager genvalg

Suppleanter på valg hvert år

Valg af revisor                                                (Henrik Madsen og Lene Olsen: ikke på valg)

 

 1. Valg af 5 delegerede som foruden formanden, deltager som VI 39 svømmeklubs repræsentanter ved VI 39 Hovedforenings generalforsamling den 8 april 2019.

   

 2. Eventuelt, her kan intet besluttes.

 

Mvh.                                                                            

VI 39 Svømmeklub

Carl Eltorp

Formand

Vallensbæk den 1. marts 2019

 

 

 

(Til Info om deltagelse, skal det nævnes at alle medlemmer over 16 år samt forældre/værger til børn under 16 år har stemmeret. Hver deltager kan kun have 1 stemme og der kan ikke stemmes med fuldmagt.)