Vallensbæk Svømmeklub

Hermed følger sponsormateriale til årets sponsorstævnedag, som afvikles lørdag den 15. september 2018.

Sponsorstævnet er et svømmestævne, hvor man svømmer penge ind til sin svømning og sin klub, ved at tegne sponsorkontrakter og svømme timesvømning.

Timesvømningen afsluttes med en stor fælles fest, hvor alle svømmere og familier hygger sig sammen med trænere og klubfolk og svømmere fra de andre moderklubber, som er med i VAT Copenhagen (MK31, AIF, STT).

Til festen vil være et hæderkronet kæmpe amerikansk lotteri med forhåbentligt flotte præmier, som vi i fællesskab samler ind til i forbindelse med sponsorjagten. Alle opfordres derfor til at afsøge ens netværk for præmier til sponsorfestens lotteri.

Vedhæftede sponsormateriale består af: Invitation til festen, Informationsbrev om Sponsorstævnet, Brev til sponsor, Program for sponsorstævnet, Sponsorkontrakt.

Alle svømmere må i år starte sponsorjagten allerede nu, dog kan sponsorer oplistet på Excel arket (”sidste års sponsorer” ) alene kontaktes i år af den/de pågældende svømmer/e, som havde sponsoren sidste år. Dette ark er fremsendt til alle medlemmer i klubben.

Derudover vil et informationsmøde om stævnet blive afholdt torsdag den 23. august 2018, kl. 19:00 i klublokalet.

Har man allerede nu spørgsmål til processen, stævnet eller andet kan Morten Vinge Maigaard kontaktes på tlf.: 2713 3619.

Pøj pøj med sponsorjagten og rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Sponsorudvalget i VI39.